Pravidla soutěže Kenyho VOLEJ

 • Soutěže se může zúčastnit každý vodák bez ohledu na věk a literární a vodácké zkušenosti.
 • Všechny povídky musí být na vodácké téma.
 • Povídka musí být váš originální výtvor .
 • Povídka musí mít 3.000 – cca 28.000 znaků včetně mezer.
 • Protože hlavním úkolem soutěže je rozšíření vodácké knihovničky, zasláním povídky do soutěže účastník souhlasí s použitím povídky v jakýchkoli publikacích, vydávaných v rámci této soutěže, zejména v knize vydávané v rámci edice Kenyho VOLEJ. Kdo nechce své dílo v knize zveřejnit, nechť svou povídku vůbec do soutěže neposílá.
 • Povídka směla být v minulosti hodnocena v jiné soutěži nebo zveřejněna, ne však v knize, která se celá věnuje vodáctví. Pokud se povídka umístila na stupních vítězů v jiné soutěži, uveďte to v mailu.
 • Před odesláním povídky vydavatelem zbytku poroty k posouzení jsou odstraněny identifikátory autorů, jako jméno, mailová adresa apod.
 •  Neexistuje žádné vynutitelné právo na úspěch a zveřejnění povídky, rozhodnutí závisí na kolektivním rozhodnutí většiny poroty.
 • Před zveřejněním povídky v knize má vydavatel právo, nikoli však povinnost, vyžádat si dodatečné odstranění nevhodných a sprostých slov a formulací, případně navrhnout další nezbytné úpravy.
 • Do knihy postupuje 13–18 nejlepších povídek z daného ročníku, zpravidla je jich zhruba 15.
 • Povídky, které neuspěly, lze kdykoli přepsat či vylepšit a poslat do soutěže znovu, podle časových možností poroty je možné vyžádat si hodnocení či kritiku povídky.
 • Za každou povídku zveřejněnou v knize autorovi náleží hmotná cena vodáckého či outdoorového charakteru.
 • Každý autor, jehož povídka uspěla a vyšla v knize, má právo odkoupit až 100 ks této knihy za zvýhodněnou cenu a naložit s nimi podle vlastního uvážení.
 • Povídky se zasílají na adresu vodackepovidky@jirinosek.cz.

 

Jak v soutěži uspět

 

POKUD SI NEPŘEČTETE NÁSLEDUJÍCÍ RADY,

BUDETE MOŽNÁ PSÁT POVÍDKU ÚPLNĚ ZBYTEČNĚ

A PŘEDEM SI SNÍŽÍTE ŠANCI USPĚT!

 

Protože se porota setkává se stále stejnými chybami a naším cílem je také vést začínající autory k lepší tvorbě, dali jsme dohromady seznam obecných rad pro ty, kdo chtějí v soutěži opravdu uspět.


 

 1) Poprvé na vodě

Toto téma se zpravidla nabízí jako první. Je to jako s první láskou. Zážitky vypadají silněji, první vodu si člověk nejlépe pamatuje. Jenže čtenář k ní narozdíl od vás žádný citový vztah nemá a zážitky se mu můžou jevit jako obyčejné a nezajímavé. Navíc, tohle téma dokáže zpracovat i ten, kdo byl na vodě jen jednou, proto je v této oblasti také největší konkurence. Pokud přesto tohle téma zvolíte, musí být zápletka a pointa perfektně propracovaná, jinak nevybočí z průměru. Porotci tyto příběhy hodnotí přísněji a kvalita povídky musí být o to vyšší.

Příkladem dobře napsané povídky na téma "Poprvé na vodě" je povídka Jitřní krev hvězdy od Věry Noskové v knize Trosečníci řek.


 

2) Pohádky

Podobný případ, i na pohádky jsou kladeny vyšší nároky. Kouzelné bytosti totiž skýtají mnohem větší možnosti a tomu musí odpovídat i originalita zápletky. Nemá cenu používat pohádkové bytosti či kouzla, pokud by to šlo i s "obyčejnými" nebo bez kouzel.

Příkladem dobře napsané povídky s pohádkovou bytostí je povídka Pentličky od Mirka Valiny v knize Drž hubu a pádluj.


 

 3) Osobní zážitky

Poměrně snadné je napsat povídku podle skutečných událostí. Málokteré ale bývají tak silnými i pro čtenáře, který je nezažil. Zvažte, zda je zážitek skutečně tak zajímavý a poutavý i pro nezaujatého čtenáře. Třeba obyčejné cvaknutí, byť třeba bizarní, na zápletku většinou nestačí, stejně jako obyčejná lovestory. Vždy by tam mělo být "něco navíc", co tvoří hlavní dějovou linii. Je úplně jedno, jak se věci staly v realitě. To nikoho kromě vás nezajímá. Píšete POVÍDKU a můžete si cokoli přimyslet!

Příkladem dobrých povídek sepsaných na motiv vlastního zážitku jsou povídky Za humny bídně zhynout od Petra Ivana či Dlouhý den a dlouhá noc v knize Drž hubu a pádluj.


 

4) Poezie

Pro vodáckou poezii nemáme zatím žádné využití. Budeme rádi, když nám navrhnete nějaký způsob, jakým bychom ji mohli prezentovat (mějte na mysli, že vodáckých poetů bude mnohem méně a materiálu bude tudíž málo). Kniha v edici Kenyho VOLEJ ovšem je a zůstane pouze povídková. Můžeme ale vydávat sešity nebo brožurky vodácké poezie. Máte něco napsáno? Napište nám!


 

5) Povídky na jedno písmenko

Viz povídka Vodácká v knize Trosečníci řek.

Na toto téma vyšla celá vodácká kniha, Povídky podle písmenek pro poříční plavce (od Berounky po Želivku) od Karla Macase. Další takové povídky nám proto neposílejte. Nad touto vedla porota vášnivou debatu, zda ji vůbec do soutěže přijmeme. Nakonec prošla pouze proto, že je to zároveň souvislá a velice vtipná povídka s vlastním (i když trochu drsným) příběhem. Zároveň se porota shodla, že to bude poprvé a zároveň naposledy, kdy se tento typ povídky do knihy dostal.

Tentýž autor nyní připravuje další knihu, tentokrát pro milovníky hor, Povídky podle písmenek pro přemožitele pohoří (Od Beskyd až po Železné hory). Pokud jste přáteli takových hrátek s českým jazykem, pořiďte si knihy p. Macase.

Proč to?

Proč se v knihách edice Kenyho VOLEJ objevují stále ti samí lidé?

Je to proto, že někteří autoři jsou zkušenější než ostatní (např. mají letitou zkušenost z trampské literární soutěže Trapsavec) a drtivá většina povídek, které píší, nebo spíš "pustí ven", má určité základní kvality. Je to jako v každé oblasti lidské činnosti - časem člověk nabývá "kumštu" a zkušenosti. Proto je počet povídek omezen na tři za ročník, neboť někteří autoři jsou zároveň zkušení i velmi plodní.


 

Proč se v knize objevila i povídka Věry Noskové, která je známou profesionální spisovatelkou?

Pro Věru Noskovou je tento žánr zcela nový. Aby se mohla soutěže zúčastnit, vyjela ve svých 66 letech poprvé na vodu, což je obdivuhodné. Protože je zároveň členkou poroty, byla, stejně jako ostatní přispívající porotci, z posuzování svého díla zcela vyloučena a na její místo nastoupil náhradní porotce. Soutěž je otevřena komukoli, kdo dokáže napsat vodáckou povídku, bez ohledu na jeho předchozí vodácké zkušenosti.


 

Napadne-li Vás něco, čemu nerozumíte

nebo máte pocit, že zde nějaké vysvětlení či rada chybí, napište nám.